windowssupport.org The Activation Keys and Download Links will be sent directly to the email address associated with your purchase after payment is confirmed. Deliveries are generally completed in 5 - 60 minutes, but may take longer depending on the time of purchase. Office Professional Plus 2016 Key online windows 10 key office-professional-plus-2013 key parajumpers sale anneshealinghands.nl http://www.canadagoosestore.be/

DSDiK i nie tylko ;)

1. Nierówna walka z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei oraz z organami zarządzającymi drogami dolnośląskimi:

Wpis inicjujący:

Wrocławskie Drogi pod wrocławiem, czyli: realia remontu drogi 347

Zapytanie do DSDiK ws organizacji i nadzoru nad remontem drogi 347

Odpowiedź DSDiK ws oznakowania remontu drogi 347

 Ponowne pismo do DSDiK ws kolejnych braków w oznakowaniu remontu drogi 347

Przesłanie zapytania przez Urząd Marszałkowski do DSDiK – potwierdzenie

 

06/06/2014 zapytanie ws stanu oznakowania na moście w Brzegu Dolnym

 

2/11/2014 GD zapytanie ws trasy nr 5 (Wrocław-Trzebnica) i płotków na niej ustawionych

18.11.2014 odp. gddkia na 2/11/2014 GD ws „opłotkowania” trasy Wrocław-Trzebnica

 

21/11/2014 DS zapytanie do DSDiK ws stanu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (brak oznak realizacji czynności utrzymania)

1/12/2014 DS ponaglenie do DSDiK ws barku odpowiedzi na pismo 21/11/2014 DS

12.23.2014 odp. DSDiK ws utrzymania WOW

9.01.2015 odp DSDiK na ponaglenie 1/12/2014 DS

 

9/01/2015 DS zapytanie do DSDiK ws utrzymującego się zanieczyszczenia dróg

 27.01.2015 informacja DSDiK ws przesłania pisma 9/01/2015 DS do Prezydenta Miasta Wrocławia

 

21/08/2015 DS zap. do DSDiK ws jakości remontu drogi Wrocław-Biskupice

22/08/2015 DS zap. do DSDiK ws zaniechania oczyszczania ekranów na rondzie w Łanach

27/08/2015 DS zap. dot. standardu prowadzenia prac na drodze Brzeg Dolny – Wrocław

10.09.2015 odp DSDiK na 21/08/2015 DS

10.09.2015 odp DSDiK na 22/08/2015 DS

10.09.2015 odp DSDiK na 27/08/2015 DS

13/08/2015 ZP pismo do Zarządu Dróg Powiatowych dot. organizacji remontu w ciągu trasy Wrocław-Biskupice

12.01.2016 odp. Powiatu Wrocławskiego na zap. 13/09/2015 ZP

07/04/2017 DS zap. ws jakości utrzymania Wsch.Obwodnicy Wrocławia

11/04/2017 DS zap. ws standardu oznakowania prac – Trestno

21.04.2017 odp. DSDiK na zap. ws oznakowania prac w Trestnie

19.04.2017 odp. DSDiK na zap. 07/04/2017 DS ws utrzymania WOW

04/03/2018 DS zap. ws jakości utrzymania Wsch. Obw. Wrocławia

12.04.2018 DS odp. na pismo ws utrzymania WOW

20/05/2018 DS ponaglenie ws nieudzielenia odpowiedzi na 04/03/2018 DS

12/07/2018 DS odpowiedź polemiczna na wyjaśnienia przekazane przez DSDiK ws utrzymania WOW

07/08/2018 DS prośba o przedstawienie stanowiska w związku z przekazaniem starodroża S-5 przez GDDKiA w kontekście raportu NIK

27.08.2018 odp. DS na pismo 12/07/2018 DS

10.09.2018 odp. DSDiK na zap. 07/08.2018 DS

11/01/2019 DS zap. ws prac z zakresu utrzymania realizowanych na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

08.02.2019 odp. DSDiK na 11/01/2019 DS

załączniki do powyższej odpowiedzi

 

2. trasa S-5 i korespondencja z GDDKiA i innymi organami:

5/02/2015 GD zapyt. do GDDKiA ws stanu trasy S-5 8-ego stycznia 2015

5.03.2015 odp. GDDKiA na 5/02/2015 GD ws zaśnieżenia trasy S-5

25.02.2015 odp. ZDiUM na pismo 9/01/2015 DS

1/04/2015 GD zapytanie do GDDKiA ws sposobu organizacji pracy przy budowie trasy S-5

21.04.2015 odp. GDDKiA ws zaniedbań na budowie trasy S-5

21/04/2015 GD zap. do GDDKiA w związku z udokumentowanymi zaniedbaniami przy budowie trasy S-5

38/04/2015 GD zap. do GDDKiA ws stanu infrastruktury na trasie S-5

5.05.2015 odp. GDDKiA na zapytanie ws stanu trasy S-5

3/07/2015 prośba o ustosunkowanie się dyr. GDDKiA do informacji przesłanych

24.07.2015 odp. GDDKiA Warszawa na 3/07/2015 ws informacji przesłanych przez Czytelnika

13/10/2015 GD zap. w sprawie stanu trasy S-5 (Zanieczyszczenia etc)

 1/11/2015 GD zap. do GDDKiA odnośnie instalacji „prowizorki tymczasowej” w celu oznakowania robót na S-5

13.11.2015 odp e-mailem na 13/10/2015 GD oraz 16/10/2015 GD

19.11.2015 odp. GDDkiA na 1/11/2015 GD ws oznakowania robót na S-5

20.11.2015 odp GDDKiA (mailem) na 1/11/2015 GD ws „prowizorki tymczasowej” na S-5

11/02/2016 GD – zap. do GDDKiA ws nadzoru nad utrzymaniem trasy S-5

01.03.2016 odp. GDDKiA na 11/02/2016 GD ws nadzoru nad utrzymaniem S-5-przesunięcie terminu (zmiana trybu rozpatrzenia)

14.03.2016 odp. GDDKiA na 11/02/2016 GD ws nadzoru nad utrzymaniem S-5

 05/06/2016 GD pismo interwencyjne ws stanu trasy S-5

21.07.2016 odp. GDDKiA ws nadzoru nad wykonaniem trasy S-5

06/10/2016 GD zap. ws stanu budowy S-5, zanieczyszczania tras pobocznych i utrzymania trasy pierwotnej

01/01/2017 GD zap. do GDDKiA ws stanu okolicy Węzła Północ – związanego z pracami przy budowie trasy S-5

02/01/2017 GD zap. do Prezydenta Wrocławia w związku z budową trasy S-5, dot. ul. Sułowskiej i Mostu Widawskiego

09.02.2017 odp. GDDKiA na 01/01/2017 GD

21.02.2017 przek. pisma 02/01/2017 PR do ZDiUM

14.03.2017 przek. pisma 02/01/2017 PR przez ZDiUM do Mota Engil

06/01/2018 GD – zap. dot. organizacji prac na trasie S-5

08/01/2018 GD – zap. dot. jakości oznakowania i bezpieczeństwa prac wykończeniowych na trasie S-5

09/01/2018 GD – zap. dot. organizacji i bezpieczeństwa prac prowadzonych na S-5

10/01/2018 GD – zap. dot. oznakowania poziomego (zniszczonego) na nowej trasie S-5

01/02/2018 zap. dot. jakości oznakowania i zabezpieczenia na drodze technicznej w ciągu trasy S-5

02/02/2018 GD interw. dot. braku zachowania należytego oznakowania prac na S-5

06/02/2018 GD interw. dotycz. jakości wykonania S-5

08/02/2018 GD pyt. ws zabezpieczenia trasy S-5

13/02/2018 GD zap. ws jakości wykonania S-5 – osuwiska na stokach

14/02/2018 GD zap. ws braku oznakowania prac prowadzonych na S-5

15/02/2018 GD zap. ws jakości wykonania ekranów przeziernych w ciągu S-5

16/02/2018 GD zap. dot. faktu utrzymania (bądź nie) zimowego trasy S-5

22.02.2018 odp. GD na 10/01/2018 GD

26/02/2018 GD kontynuacja tematu oznakowania poziomego na S-5 (zniszczonego)

26.02.2018 odp. GDDKiA na 16/02/2018 GD ws utrzymania zimowego

27.02.2018 odp. GDDKiA na 09/01/2018 GD

14.03.2018 odp. GDDKiA na 26/02/2018 GD

16.03.2018 odp. GDDKiA na 13/02/2018 GD

16.03.2018 odp. GDDKiA na 14/02/2018 GD

16.03.2018 odp. GDDKiA na 15/02/2018 GD

09.03.2018 odp GDDKiA na 01/02/2018 GD

09.03.2018 odp GDDKiA na 02/02/2018 GD

09.03.2018 odp. GDDKiA na 06/02/2018 GD

09.03.2018 odp GDDKiA na 08/02/2018 GD

05/03/2018 GD kolejne zapytanie ws standardu prac na S-5

27.04.2018 odp. GDDKiA na 05/03/2018 GD

01/05/2018 GD zap. do GDDKiA w związku z dotychczasowymi wyjaśnieniami odnośnie standardów prowadzenia prac

02/05/2018 GD zap. do GDDKiA w związku z przedłużającym się terminem usunięcia wad oznakowania poziomego

03/05/2018 GD interw. do GDDKiA ws utrzymujących się zaniedbań w ciągu trasy S-5

04/05/2018 GD prośba o przekazanie listy usterek na S-5

11/05/2018 GD zap. dot. stanu infrastruktury na „starej” nitce S-5

21/05/2018 GD kolejne zapyt. dot. sytuacji na S-5 – wykończenie infrastuktury

22/05/2018 GD zap. ws jakości utrzymania trasy S-5

22.06.2018 odp. GD na 11/05/2018 GD

22.06.2018 odp GD na 01/05/2018 GD

22.06.2018 odp GD na 02/05/2018 GD

22.06.2018 odp GD na 03/05/2018 GD

22.06.2018 odp GD na 22/05/2018 GD

07.06.2018 odp. GDDKiA na 04/05/2018 GD

09/07/2018 GD – odpowiedź na zarzuty GDDKiA dot niewskazania „ważnego interesu społecznego”

11/08/2018 GD kolejne zapyt. dot. utrzymania S-5 – koszenie – zderzenie wyjaśnień GDDKiA z rzeczywistością

14/08/2018 GD zap. dot. usuwania usterek w oznakowaniu poziomym

17/08/2018 GD zap. dot. jakości usuwania oznakowania poziomego („cienie”/pozostałości na wjeździe na S-5)

20.08.2018 odp. GDDKiA na 09/07/2018 GD ws listy usterek na S-5 i wskazania „ważnego interesu społecznego”

31/08/2018 GD zap. ws braku oznakowania prac na S-5

11.09.2018 odp. GD na 11/08/2018 GD

18.09.2018 odp. GD na 14/08/2018 GD

18.09.2018 odp. GD na 17/08/2018 GD

25.09.2018 odp. GDDKiA na 31/08/2018 GD

03/10/2018 GD zap. ws kwestii oczyszczania studzienek i – ogólnie – utrzymania drożności odwodnień

30.11.2018 odp. GD na 03/10/2018 GD

02/12/2018 GD zap. ws jakości oświetlenia na S-5

05/01/2019 GD zap. ws stanu technicznego i utrzymania na S-5

26.02.2019 odp. GD na zap. 05/01/209 GD

 

3. temat raportu NIK ws nadzoru nad wykonaniem robót drogowych przez GDDKiA

29/04/2015 GD zap. do GDDKiA ws braku nadzoru nad wykonaniem robót drogowych

6.05.2015 odp. GDDKiA na zap. dot. raportu NIK

 

4. kwestie BHP i ich regulacja w umowach GDDKiA

7/10/2015 GD zap. do GDDKiA ws przepisów obligujących wykonawców do przestrzegania norm BHP w umowach na prace drogowe

12.11.2015 odp. GDDKiA na 7/10/2015 GD

28.12.2015 odp. GDDkiA Warszawa (?) na zap. dot. przepisów obligujących wykonawców do przestrzegania norm BHP w umowach na prace drogowe

 

5. zapytanie ws organizacji prac na trasie Środa Śląska – Kostomłoty

10/07/2016 GD zap. ws oznakowania i organizacji prac na trasie Środa-Kostomłoty

12.08.2016 przek. sprawy przez GDDKiA do Starostwa w Środzie Śląskiej

 

6. zapytanie ws jakości oznakowania i prowadzenia prac w Zabrodziu

03/08/2017 WO zap. do Wojewody ws jakości oznakowania prac w Zabrodziu

14/11/2017 WO kolejne zap. ws sytuacji w Zabrodziu

28.11.2017 odp. Wojewody Dolnośląskiego na zap. 14/11/2017 ws sytuacji w podwrocławskim Zabrodziu

01.12.2017 odp. Urz.Gminy Kąty Wrocławskie na zap. 14/11/2017

06/12/2017 WO kolejna interwencja ws Zabrodzia – w związku z dramatycznym stanem inwestycji

04.01.2018 odp. UW ws sytuacji w zabrodziu

16.02.2018 odp. Wojewody na pisma ws Zabrodzia

– załączona odpowiedź Starostwa z 31.01.2018

 

7. sprawa jakości oznakowania poziomego w Tyńcu Małym

01/09.2017 WO zap. dot. piktogramu typu „dzieci”

07/12/2017 WO – ponaglenie dot. braku odpowiedzi na pierwotne zapytanie

04.01.2018 odp. UW ws oznakowania poziomego w Tyńcu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*